vendredi 30 avril 2010

Chalmers Cortègen i Göteborg


Den första Chalmers-Cortègen rullade år 1909 genom Göteborgs gator.
Cortègen byggs av första års eleverna på högskolan.


Der erste Chalmers-Umzug rollte im Jahr 1909 durch Göteborg.
Der Umzug wird von Studenten gebaut, die das
erste Jahr an der Hochschule studieren.


Le premier Chalmers-défilé traversait Göteborg en 1909.
Le défilé est organisé et construit par les étudiants
qui étudient la première année sur l'école supérieur.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

jeudi 29 avril 2010

Utställning i Floras Rike i Göteborg


Detalj av Textilbilden ”Oh Baby It's A Wild World” av Gita Hörnedal-Burns
i en utställning i Floras Rike i Göteborg.


Detail des Textilbildes ”Oh Baby It's A Wild World” von Gita
Hörnedal-Burns in einer Ausstellung in Floras Rike in Göteborg.


Détail du tableau textile ”Oh Baby It's A Wild World” de Gita
Hörnedal-Burns dans une exposition dans Floras Rike à Göteborg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

mercredi 28 avril 2010

Järntorget med brunnen och huset Ny Tid i Göteborg


Järntorget i Göteborg, med järntorgsbrunnen ”de fem världsdelarna”
av Tore Strindberg och jugendhuset Ny Tid från 1893.


Der Järntorget in Göteborg mit seinem Brunnen „Die fünf Kontinente
von Tore Strindberg und das Haus Ny Tid von 1893 im damaligen Jugendstil.


Le Järntoget à Göteborg avec la fontaine "Les cinq continents"
de Tore Strindberg et la maison Ny Tid de 1893,
construite an art nouveau de l'époque.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

mardi 27 avril 2010

Citronfjäril (Gonepteryx rhamni) i Göteborg


Den kvinnliga citronfjärilen är grön. Citronfjärilar finns i alla grönområden
i Göteborg. De övervintrar som fullvuxen fjäril.


Der weibliche Zitronenfalter ist grün. Zitronenfalter kommen in allen
Grünanlagen Göteborgs vor und überwintern als fertige Schmetterlinge.


Les femelles du citron sont vertes. On trouve les citrons dans toutes
espaces verts de Göteborg. Il hiverne, contraire aux autres
papillons européens comme papillon.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

lundi 26 avril 2010

Rysk blåstjärna (Scilla siberica) i Göteborg


Rysk blåstjärna, en scilla, blommar i april månad i Göteborg.
Blommorna påträffas i lundar, parker och på vägkanter.


Russische Blausterne gehören zu den Scilla und blühen in
Göteborg im April. Die Blumen findet man vor allem in
Hainen, Parkanlagen und an Wegrändern.


Les scilles de Sibérie fleurissent à Göteborg en avril. Ces fleurs
se plaisent dans les bois clairs, les parques et au bord de chemins.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

dimanche 25 avril 2010

Flumeride på Liseberg i Göteborg


En våt ankomst med attraktionen Flumeride på Liseberg i Göteborg.
Attraktionen har varit i drift sedan 1973.


Eine nasse Ankunft mit Lisebergs Attraktion FlumeRide in Göteborg.
Die Attraktion ist seit 1973 jedes Jahr in Betrieb.


Une arrivée humide avec l'attraction Flume Ride dans le parc d'attractions
Liseberg à Göteborg. Cette attraction est en service depuis 1973.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

samedi 24 avril 2010

Saluhallen Briggen i GöteborgSaluhallen Briggen i Göteborg invigdes 1991. I Helene Turstens
filmer om kriminalinspektör Irene Huss hämtade
alla poliser pizza och annat mat här.


Die Markthalle Briggen in Göteborg besteht seit 1991. In den Filmen
über Helene Turstens Kiriminalkommissar Irene Huss
holte hier die Polizei ihre Pizza und anderes Essen.


Les halles Briggen à Göteborg existent depuis 1991. La police dans
les filmes sur le commissaire de police Irene Huss de Helene Tursten
venait dans les halles pour y acheter les pizza et d'autres mets.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

vendredi 23 avril 2010

Vitsippor i Göteborg


Vitsippan är inte bara en symbol för Botaniska Trädgården i Göteborg.
Den breder ut sig i alla grönområden i Västra Götaland.


Das Buschwindröschen ist nicht nur das Symbol des Botanischen
Gartens in Göteborg, sondern breitet sich in allen Wäldern
des Westgotenlands aus.


L'anémone de bois n'est pas seulement le symbole du jardin botanique
de Göteborg mais se plaît dans tous les bois du Västra Götaland.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

jeudi 22 avril 2010

Super-Volvo C30 i Göteborg


Volvos VD Thomas Andersson och Polestars VD Christian Dahl
visar publiken Super-Volvon C30 på
Göteborgs Motorshow 2010 för första gången.


Der Volvo-Chef Thomas Andersson und der Polestar-Chef Christian Dahl
präsentieren auf der Göteborger Autoshow 2010
den Super-Volvo C30 zum ersten Mal dem Publik.


Le PDG de Volvo, Thomas Andersson, et le PDG de Polestar,
Christian Dahl, montrent le Super-Volvo C30 la première fois
au public lors de la foire d'automobile 2010 à Göteborg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

mercredi 21 avril 2010

Majblomman i Göteborg


Den första majblomman såldes år 1907 till förmån för tuberkulossjuka
i Göteborg. Nu för tiden säljs majblommorna av barn i april månad,
för att hjälpa andra barn, som är fattiga i Sverige.


Die erste Maiblume wurde im Jahre 1907 zu Gunsten von
Tuberkulosekranken in Göteborg verkauft. Heutzutage verkaufen Kinder
jeden April Maiblumen um armen Kindern in Schweden zu helfen.


La première fleur du mai a été vendu en 1907 pour aides les
malades de tuberculose à Göteborg. Aujourd'hui les enfants vendent
chaque avril la fleur de mai pour aider aux enfants pauvres de la Suède.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

mardi 20 avril 2010

Vitsippsdalen vid Botaniska Trädgården i Göteborg


Vitsippsdalen vid Botaniska Trädgården i Göteborg är del av
naturreservatet Änggården. Under april och maj
ser man här tusentals av vitsippor.


Das Buschwindröschental am Botanischen Garten in Göteborg
gehört zum Naturreservat Änggården. Im April und Mai
findet man hier tausende von Buschwindröschen.


La vallée des anémones de bois près du jardin botanique de
Göteborg fait partie du réserve naturelle du Änggården. En avril et mai
on y trouve de milliers des anémones de bois.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

lundi 19 avril 2010

Ett insektshotell i Göteborg


Framför Göteborgs Naturhistoriska Museum hittar man ett
”insektshotell” där man kan studera svenska insekter.


Vor dem Naturhistorischen Museum in Göteborg findet man
ein ”Insektenhotel”, wo man schwedische Insekten studieren kann.


Devant le musée d'histoire naturelle de Göteborg il y a un ”hôtel pour
insectes” où le visiteur peut observer et étudier les insectes de la Suède.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

dimanche 18 avril 2010

Bergslagsurnan i Göteborg


På bergslagsurnan i Göteborg visar Eric Grate hur man i Sverige
bedrev bergsbruk i gamla tider.


Auf der Bergwerksurne in Göteborg zeigt Eric Grate wie man
früher in schwedischen Bergwerken arbeitete.


Sur la urne de mine à Göteborg montre Eric Grate comment
on travaillait dans les mines d'antan de la Suède.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

samedi 17 avril 2010

Vattentornet i Guldheden i Göteborg


Vattentornet i Guldheden ligger 122 meter över havet och bjuder på
en underbar utsikt över Göteborg. I caféet högst uppe i tornet
serveras räksmörgåsar med handskalade räkor.


Der Wasserturm in Guldheden reicht bis zu 122 Meter über dem
Meeresspiegel und bietet eine fantastische Aussicht über Göteborg.
Im Café, hoch oben im Turm, werden Garnelenbrötchen
mit handgeschälten Garnelen serviert.


Le château d'eau à Guldheden se trouve 122 mètres au-dessus du
niveau de la mer et offre une vue magnifique sur Göteborg. Dans le
café en haut de la tour on sert des sandwiches de crevettes
dont les crevettes ont été décortiqués à la main.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

vendredi 16 avril 2010

Kaja, en vanlig fågel i Göteborg


Kajor blir väldigt sociala under våren och bygger sina bon vanligtvis
i april. De finns ofta i närheten av den mänskliga bebyggelsen.
Kajorna häckar i hela Göteborg.


Dohlen sind im Frühling oft sehr soziale Vögel und bauen ihre
Nester im April. Man findet sie häufig in der Nähe von Ansiedlungen,
wobei sie überall in Göteborg nisten.


Les Choucas des tours deviennent en printemps très sociales et
construisent leur nid en avril. Ces oiseaux vivent très
souvent près des hommes et nichent partout en Göteborg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

jeudi 15 avril 2010

Carl Johans Kyrkan i Göteborg


Carl Johans Kyrkan i Göteborg är från 1826 och var en gammal
varvskyrka. Från den här tiden finns det bara en altartavla kvar.


Die Carl Johans Kirche in Göteborg wurde 1826 gebaut und ist
ursprünglich eine Werftkirche. Aus jener Zeit ist nur eine Altartafel erhalten.


L'église Carl Johan à Göteborg a été construite en 1826 comme
église du chantier naval. De cette époque il reste encore un tableau d'autel.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

mercredi 14 avril 2010

Vår i Slottsskogen i Göteborg


Under våren upptäcker man Slottsskogen på ett helt annat sätt,
även om byggnader och träden finns året runt.


Im Frühjahr entdeckt man den Schlosswald auf eine
andere Art, obwohl die Bauten und die Bäume
das ganze Jahr über die gleichen sind.


En printemps on découvre la forêt du château
d'une autre manière, même si les bâtiments et les arbres
restent les mêmes pendant toute l'année.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

mardi 13 avril 2010

Full City på Cityvarvet i Göteborg


Den 31 juli 2009 gick fartyget Full City på grund och ligger nu
sedan flera månader på Cityvarvet i Göteborg.


Bereits seit mehreren Monaten liegt der Öltanker Full City, der am
31. Juli 2009 auf Grund lief, in der Cityvarvet in Göteborg.


Déjà plusieurs mois le pétrolier Full City, qui a échoué le
31 juillet 2009, se trouve dans la Cityvarvet à Göteborg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

dimanche 11 avril 2010

Bilfärd på mässan i Göteborg


En första bilfärd på mässan Baby & Barn på Svenska Mässan i Göteborg.

Eine erste Autofahrt auf der Messe Baby & Barn
in der Svenska Mässan in Göteborg.


La première excursion en voiture dans la foire Baby & Barn
dans la Svenska Mässan à Göteborg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

samedi 10 avril 2010

Vår i Göteborgs södra skärgård


Under våren finns det ett speciellt ljus i Göteborgs södra skärgård
och de röda husen lyser bland klipporna.


Im Frühling herrscht ein besonderes Licht in den südlichen Schären
Göteborgs, die die roten Häuser zwischen den Klippen strahlen lassen.


En printemps il y a une éclairage spécifique sur l'Archipel Sud de
Göteborg qui fait briller les maisons rouges sur les rochers.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

vendredi 9 avril 2010

Mitt Göteborg på Fotomässan


På Fotomässan på Svenska Mässan hittar man utställningen
”Mitt Göteborg” med 300 av de bästa bilder från staden.


Auf der Fotomesse in der Svenska Mässan findet man die Ausstellung
”Mein Göteborg” mit 300 der besten Fotos der Stadt.


Sur la foire photo à Göteborg il y a aussi l'exposition ”Mon Göteborg”
avec 300 de meilleures photos de la ville.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

jeudi 8 avril 2010

Posttransporter vid det gamla posthuset i Göteborg


Vid det gamla posthuset vid Drottningtorget i Göteborg finns det
sex reliefer i granit som visar posttransporter i äldre tider.


An der alten Hauptpost am Drottningtorget in Göteborg findet man
sechs Reliefe in Granit, die die frühere Postverteilung darstellen.


À la vielle poste centrale à la Drottningtorget à Göteborg il y a six reliefs
sculptés dans le granit qui montrent la distribution du courrier d'antan.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

mercredi 7 avril 2010

Tång i Göteborgs skärgård


I Göteborgs skärgård driver ofta tång iland.
Tången användes förr i tiden som gödningsmedel.


In den Göteborger Schären treibt regelmäßig Tang an Land,
der früher als Dünger verwendet wurde.


Le varech est courant dans le littoral de l'archipel de Göteborg.
Jadis il était employé comme engrais organique.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

mardi 6 avril 2010

Styrsö Bratten i Göteborgs skärgård


Den första hållplatsen på Styrsö i Göteborgs skärgård är Styrsö Bratten.

Der erste Anlegestelle auf der Göteborger
Schäreninsel Styrsö ist Styrsö Bratten.


Le premier port sur Styrsö dans l'archipel sud
de Göteborg est Styrsö Bratten.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

lundi 5 avril 2010

Ejdern i Göteborgs södra skärgård


Ejdern (Somateria mollissima) är en av de största dykänderna
som häckar i Göteborgs södra skärgård. Ejdern är bunden till kusterna.


Die Eiderente (Somateria mollissima) gehört zu den größten
Tauchenten, die in den südlichen Schären Göteborgs nisten.
Eiderenten leben nur in Küstennähe.


L'eider à duvet (Somateria mollissima) est un des canard plongeurs
les plus grands qui niche sur l'archipel sud de Göteborg.
L'eider à duvet habite exclusivement les côtes maritimes.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

dimanche 4 avril 2010

Påskeld i Göteborgs skärgård


På flera öar i Göteborgs skärgård tävlar man
om att bygga den största påskelden.


Auf mehreren Inseln der Göteborger Schären herrscht ein Wettbewerb
um die Frage, wer das größte Osterfeuer entzündet.


Sur plusieurs îles de l'archipel de Göteborg il y a le concours
qui allume le plus grand feu de Pâques.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

samedi 3 avril 2010

Sannegården i Göteborg


Sannegården i Göteborg ligger vid Norra Älvstranden, mellan Göta Älv,
Slottsberget, Ramberget och Sörhallsberget.


Sannegården in Göteborg liegt am Norra Älvstaranden,
eingebettet zwischen Göta Älv, dem Schlossberg,
dem Ramberg und dem Sörhallsberg.


Sannegården à Göteborg se trouve au Norra Älvstranden, entouré du
Göta Älv, de la Slottsberget (colline du château),
de la Ramberget et de la Sörhallsberget.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

vendredi 2 avril 2010

En klättrare av Per Thorlin i Göteborg


På en friskulptur av Per Thorlin i Göteborg finns det 12 klättrare
i brons som hjälper varandra.


Auf einer Skulptur von Per Thorlin in Göteborg sieht man
12 Bronzekletterer, die sich gegenseitig helfen.


Sur une sculpture de Per Thorlin à Göteborg il y a douze
grimpeurs en bronze qui s'aide mutuellement.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

jeudi 1 avril 2010

Blidbergska Huset i Göteborg


Det Blidbergska Huset finns vid Södra Hamngatan i Göteborg.
Peter Blidberg, grundaren av klädesfirman
Blidberg & Stridsberg, bodde här från 1833.


Das Blidbergska Haus liegt an der Södra Hamngatan in Göteborg.
Hier wohnte 1833 Peter Blidberg, der Gründer
der Bekleidungsfirma Blidberg & Stridsberg.


La Blidbergska Huset se trouve au Södra Hamngatan à Göteborg.
À partir de 1833 habitait ici Peter Blidberg,
le fondateur de la maison de vêtements Blidberg & Stridsberg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin