mercredi 14 juillet 2010

Stenröse i Göteborg och i skärgården


Vid Göteborgs kust och på öarna i södra skärgården finns det
många stenröse på höjderna vid farlederna.


An der Küste Göteborgs und auf den Schären findet man sehr häufig
Steinhäufen auf den Anhöhen die vom Fahrwasser aus gesehen werden.


Sur la côte de Göteborg et sur les îles de l'archipel sud on voit souvent
de tas de pierres posés sur les hauteurs visibles de la mer.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire