samedi 10 juillet 2010

Sjöbodar på kusten i Göteborg


De typiska sjöbodarna finns på alla öar i Göteborgs skärgård.
Fiskarna staplar ofta sina hummertinor bredvid sjöbodarna.


Die typisch schwedischen Seebuden findet man auf allen
Schäreninseln Göteborgs. Fischer stapeln ihre
Hummerkörbe oft neben de Holzhäuschen.


Les petites hangars typiques de pêcheurs se trouvent partout
dans les archipels de Göteborg. Les pêcheurs gardent
leurs casiers de homards souvent à côté de ces petits hangars.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire