mardi 20 juillet 2010

Lotshus på Brännö i Göteborg


De större husen i Husvik på Brännö är mestadels byggda och
var bebodda av lotsar och tulltjänstemän.


Die grßeren Häuser in Husvik auf Brännö wurden großenteils
von Lotsen und Zöllnern erbaut, die dort auch wohnten.


Les maisons plus importants à Husvik sur Brännö étaient les
maisons des pilotes maritimes et des douaniers.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire