jeudi 29 avril 2010

Utställning i Floras Rike i Göteborg


Detalj av Textilbilden ”Oh Baby It's A Wild World” av Gita Hörnedal-Burns
i en utställning i Floras Rike i Göteborg.


Detail des Textilbildes ”Oh Baby It's A Wild World” von Gita
Hörnedal-Burns in einer Ausstellung in Floras Rike in Göteborg.


Détail du tableau textile ”Oh Baby It's A Wild World” de Gita
Hörnedal-Burns dans une exposition dans Floras Rike à Göteborg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire