mardi 6 avril 2010

Styrsö Bratten i Göteborgs skärgård


Den första hållplatsen på Styrsö i Göteborgs skärgård är Styrsö Bratten.

Der erste Anlegestelle auf der Göteborger
Schäreninsel Styrsö ist Styrsö Bratten.


Le premier port sur Styrsö dans l'archipel sud
de Göteborg est Styrsö Bratten.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire