vendredi 21 août 2009

Kanadagäss (Branta canadensis) i Göteborgs södra skärgård


Kanadagässen (Branta canadensis) kom omkring 1930 till södra Sverige
och häckar i Delsjöområdet och i Göteborgs södra skärgård.


Die Kanadagans (Branta canadensis) wurde gegen 1930 im
Süden Schwedens eingeführt und nistet heute im Delsjöområdet
und auf den südlichen Schären von Göteborg.


La bernache du Canada (Branta canadensis) arrivait en Suède
vers 1930 et niche dans le Delsjöområdet ainsi que
dans l'archipel sud de Göteborg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire