lundi 4 octobre 2010

Brännö, cykelön i Göteborg


På Brännö i Göteborgs Södra Skärgård är
cyklar den vanligaste trafikmedlet.


Auf Brännö in den südlichen Schären Göteborgs
sind Fahrräder die üblichsten Verkehrsmittel.


Sur Brännö, une île de l'archipel sud de Göteborg, les bicyclettes
sont les moyens de transport les plus courants.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire