mardi 19 octobre 2010

Nya Varvet i Göteborg


Från Älvsborgsbron ser man hela viken där Nya Varvet ligger.
Nya Varvet har behållit sitt utseende från 1800-talet.


Von der Älvsborgsbron aus sieht man die Bucht mit Nya Varvet. Das
Gebiet Nya Varvet hat heute noch das Aussehen des 19. Jahrhunderts.


De l'Älvsborgsbron voit-t-on la baie de Nya Varvet.
L'environnement a gardé son aspect du 19ème siècle.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire