mardi 31 août 2010

Utställning Disidentification i Göteborg


På utställningen Disidentification i Göteborgs Konsthall visar
Wangechi Mutu collages på sidor ur gamla medicinska handböcker.


Bei der Ausstellung Disidentification in der Göteborger
Kunsthalle
zeigt Wangechi Mutu Kollagen, die auf Seiten
von alten medizinischen Handbücher aufbauen.


Dans l'exposition Disidentification dans le musée de l'art
à Göteborg Wengechi Mutu montre de collages qui se
basent sur des anciens livres de médecine.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire