jeudi 28 janvier 2010

Skansen Lejonet på Gustav Adolf Torg i Göteborg


Skansen Lejonet, som uppfördes av Erik Dahlberg i 1600-talet,
är representerat på flaggmasterna på Gustav Adolf Torg i Göteborg.


An den Flaggenmasten des Gustav Adolf Torg in Göteborg findet
man den Skansen Lejonet abgebildet, den
Erik Dahlberg im 17. Jahrhundert erbaute.


Sur la hampe des drapeaux sur le Gustav Adolf Torg à Göteborg
il y a le relief du Skansen Lejonet qui a été construit par Erik Dahlberg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire