mardi 22 septembre 2009

Kal och Ada framför Liseberg i Göteborg


I Göteborgshumorn är det främst Kal och Ada som är huvudpersoner
och står för de typiska göteborgarna i vitsar och som symboler.


Im Göteborger Humor sind vor allem Kal und Ada die Hauptfiguren.
Mit ihren Witzen symbolisieren den typischen Göteborger.


L'humour de Göteborg utilise généralement les personnages de Kal et Ada.
Leurs brèves histoires symbolisent l'habitant typique de Göteborg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire