dimanche 5 juillet 2009

Fontän av Tore Strindberg på Järntorget i Göteborg


På Järntorget finns en fontän av Tore Strindberg. Fontänen är en
populär mötesplats i Göteborg. Flickan i brons som visas
på bilden representerar Amerika.


Der Järntorget mit seinem Brunnen von Tore Strindberg ist ein
bedeutender Treffpunkt in Göteborg. Das Bronzemädchen
auf dem Foto repräsentiert Amerika.


La place Järntorget et sa fontaine de Tore Strindberg sont
ne place de rencontres à Göteborg. La fille en bronze
sur la photo représente Amérique.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire