mercredi 30 juin 2010

Från Barken Viking till Ostindiefararen i Göteborg


Från Älvsnabben ser man Göteborg, från Barken Viking vid
Lilla Bommen till Ostindiefararen Götheborg vid Stenpiren.


Von den Älvsnabben aus entdeckt man Göteborg von der Barken Viking
bei Lilla Bommen bis zum Ostindiensegler Götheborg am Stenpiren.


De la ferry Älvsnabben s'étend la ville de Göteborg de la Barken
Viking à Lilla Bommen jusqu'au voilier Götheborg au Stenpiren.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire