mardi 7 juillet 2009

Skansen Kronan, en symbol för Göteborg


Skansen Kronan är en symbol för Göteborg och utgör,
tillsammans med Skansen Lejonet och Exercisheden,
riksintresseområdet för kulturminnesvården i Göteborgs stad.


Die Skansen Kronan ist ein Symbol Göteborgs und gehört,
zusammen mit dem Skansen Lejonet und Exercisheden,
zum geschützten Kulturgut der Stadt.


La Skansen Kronan est un symbole de Göteborg et fait,
ensemble avec le Skansen Lejonet et Exerciseheden, partie
des monuments historiques des la ville de Göteborg.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire