vendredi 3 septembre 2010

Hasselsnoken och huggormen i södra Sverige


Hasselsnoken (Coronella austriaca) bor i södra Sverige och är helt
ofarlig för människan. Ormen förväxlas ofta med huggormen.


Die Schlingnatter (Coronella austriaca) kommt in Südschweden
vor und ist völlig ungefährlich. Die Schlange
wird häufig mit der Kreuzotter verwechselt.


La Coronelle lisse (Coronella austriaca) habite le sud
de la Suède et ne dispose pas de venin. Cette serpent
est souvent confondue avec la vipère.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire